Adrese elektronike e šertifikuar (Posta elettronica certificata)

PEC

Adresa elektronike e çertifikuar (PEC) është një shërbim adrese me valencë ligjore nese dërguesi dhe marrësi kan që të dy një adres PEC.
Adresa PEC është ekuivalenti digital i rakomandatave të dërguara prej letre.
Adresa PEC të bashkies të Livornos është. comune.livorno@postacert.toscana.it
E rendsishme!
Mesazhet dhe dokumentat të derguara në adresen. comune.livorno@postacert.toscana.it duhet të dërgoen eksluzivisht nga adresa PEC e juaj dhe nuk duhet të dërgoen edhe ne mënyra të tjera (fax, email e zakonshme,letër).
Mbani mend edhe që komunikacionet për kompanitë dhe profesionistët duhet të dërgoen eksluzivisht për mes portalit të saktuar AIDA.
http: //aida.comune.livorno.it, vetëm në raste të veçanta mund të dërgohen në adresën PEC specifike. suap.comunelivorno@postacert.toscana.it

 

Traduzione di Orjeta Dhimgjini, tirocinante progetto “GiovaniSì 2015” presso URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico e Centri Servizi al Cittadino Area Nord e Sud

 

Ultimo aggiornamento: 14/03/2016 - A cura di: URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico