Zonat Wifi nė Livorno

wifi

Shërbimi Wifi është aktiv në zonat e Livornos:

 • Mercato Centrale
 • Villa Fabbricotti
 • Piazza del Municipio
 • Piazza Saragat
 • Piazza Attias
 • Terrazza Mascagni
 • Piazza Cavour
 • Piazza Grande
 • Rotonda Ardenza
 • Emeroteca (Via del Toro)
 • Via Fratelli Bandiera
 • Biblioteca Circoscrizione 1
 • Villa Corridi
 • P.za Mazzini                      
 • P.za Giovane Italia
 • Stazione centrale
 • Villa Maria
 • Villa Mimbelli

 

Harta të hot spoteve ne Bashkien e Livornos

Identifikim i rrjetit (SSID): “ComuneLivornoWifi”

Përdorimi i Internetit është falas dhe pa limit kohë

Përdorimi i shërbimit
Aktualisht, për përdorimin e shërbimit duhet të jeni të regjistruar: seksioni “REGISTRATI” dhe plotësoni gjith modulin. Kredencialet do dërgohen më një SMS ose me e-mail. Per lidhjet e tjera duhet të përdorni përdoruesin dhe passwordin e juaj në faqen e parë.
Për regjistrimin personi duhet të ket një sim telefoni me emrin e vet

Rrjeti Federuar me Free Italia WiFi: gjith përdoruesit në Itali mund të përdorin falas internetin e Livornos me kredencialet e tyre, por dhe përdoruesit e Livornos mund të përdorin Internetin në qytetet të federuar dhe duhet të futen me kredencialet e tyre.
Identifikim i rrjetit “REALM” është “livornowifi”

Help Desk (aktiv 24h dhe çdo ditë): 0586 930050; Email: livornowifi@open-net.it

 

Traduzione di Orjeta Dhimgjini, tirocinante progetto “Giovani Si 2015” presso URP- Ufficio Relazioni con il Pubblico e Centri Servizi al Cittadino Area Nord e Sud.

 

 

Ultimo aggiornamento: 23/05/2016 - A cura di: URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico